Avtalsrörelsen

On december 21, 2015 by admin

Kollektivavtal är avtal som reglerar löner, arbetsvillkor, pensioner och andra viktiga villkor för arbetstagarna hos enskilda större arbetsgivare eller hela branscher. Avtalen sluts efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter – arbetsgivare och fackförbund. I avtalsrörelsen förhandlas nya avtal fram alternativ kan tidigare kollektivavtal vid behov omförhandlas.

Hur länge rådande avtal skall löpa är tidsbestämt, därefter kan kollektivavtalet rivas upp, förlängas eller omförhandlas. Kollektivavtalen har stor betydelse för hur vårt samhälle fungerar. Ett exempel på detta är att vi i Sverige inte har några lagstadgade minimlöner vilket många andra länder har. Istället förhandlar arbetsgivare tillsammans med fack fram skäliga nivåer för en undre lönegräns. Utan avtalsrörelsen skulle det därmed vara teoretiskt möjligt för arbetsgivaren att erbjuda arbetstagare skamlöner utan att bryta mot lagen.

Lyckligtvis har facket en stark etablering som gör det i princip omöjligt för arbetsgivare att ge personal oskäliga löner. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att den makt som fackföreningar besitter idag inte är naturgiven, för att det skall råda bra balans mellan arbetsmarknadensparter krävs en hög anslutningsgrad och aktiva medlemmar i fackförbunden.

Avtalsrörelen 2016

Under det kommande året kommer i princip alla Sveriges anställda med kollektivavtal berörs av avtalsrörelsen 2016. Flera fackförbund är involverade i förhandlingar med olika arbetsgivarorganisationer. De största jättarna är:

  • Unionen som idag representerar över 600 000 medlemmar. Facket kräver ett ettårigt avtal med löneökningar på 2,8 procent och en lägsta löneökning för varje individ med minst 450 kronor per månad.
  • Kommunal representerar ungefär en halv miljon svenskar. Man begära löneökningar på 660 kronor för alla medlemmar och 400 kronor extra för undersköterskorna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *