Tidsbegränsad anställning

On maj 28, 2013 by admin

en tillfällig anställning Tidsbegränsad anställning är ett samlingsnamn för en rad olika anställningsformer. Det sammanfattande för dessa är att tidsperioden som anställningen ska pågå är bestämd i förväg. Eftersom huvudregeln är att en anställning gäller tillsvidare måste arbetsgivaren ha ett skäl för att använda någon av de tidsbegränsade anställningsformerna. Skälet måste i princip vara att arbetsuppgifterna på något sätt är tidsbegränsade även om detta ofta är en svår gränsdragning.

Säsongsanställning är sådant arbete som p g a naturens växlingar eller andra orsaker inte kan bedrivas mer än under en viss tid av året. Vanligen är en säsong några månader om året men säsongsanställningar kan sträckas till åtta, nio månader. Den kan dock aldrig omfatta hela året.

Projektanställning kallas även objekts-anställning. Denna anställningsform får användas om anställningen avser visst arbete som skall utföras. Arbetsuppgifter-na skall vara tidsbegränsade och arbetsuppgifterna bör skilja sig från de uppgifter som arbetstagare med tillsvidare-anställning utför.

Vikariat får arbetsgivaren använda när en ordinarie arbetstagare av någon anledning inte kan arbeta. Anställningstiden kan bestämmas till en viss tid eller tills dess att ordinarie befattningshavare återkommer.

Arbetsgivaren får också anställa någon som ska utföra ett praktikarbete. Med praktikarbete avses normalt att det sker inom en utbildning enligt fastställd kursplan. Detta är dock inget krav, praktik- anställning kan även ske om det finns ett naturligt samband till en teoretisk utbildning. Däremot är det inte praktikarbete om någon efter avslutad examen vill skaffa sig praktiska erfarenheter.

Det finns också möjligheter för arbetsgivaren att anställa någon en viss tid för feriearbete. Regeln har kommit till för att ge studenter ökade möjligheter att arbeta under ferierna. Det måste vara arbete som utförs under ledighet från pågående studier. Arbete som sker kvällstid eller på lördagar och söndagar under pågående termin kan inte vara feriearbete.

Visstidsanställning vid tillfällig arbetsanhopning är tillåten under förutsättning att den sammanlagda arbetstiden inte är mer än sex månader under två år. Syftet är att arbetsgivaren vid tillfälliga behov av extrainsatser ska kunna lösa detta med en tidsbegränsad anställning.

Visstidsanställning före värnplikt innebär att det är möjligt att visstidsanställa en arbetstagare som väntar på att fullgöra värnpliktstjänstgöring.

Överenskommen visstidsanställning är en ny anställningsform. En person får högst vara anställd i denna anställningsform tolv månader under en treårsperiod. Det kan röra sig om flera kortare anställningsperioder men ingen anställningsperiod får vara kortare än en månad. Denna anställningsform måste inte motiveras av arbetets särskilda beskaffenhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *