Lagen om medbestämmande – MBL

On maj 28, 2013 by admin

I medbestämmandelagen (MBL) regleras vad som kallas den kollektiva arbetsrätten. Lagen är tillämplig på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. MBL bygger till stora delar på att arbetsgivare och arbetstagare är organiserade.
I MBL stadgas därför om föreningsrätten. Det är en rätt för arbetstagare och arbetsgivare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer, att utnyttja detta medlemskap samt att verka för organisationen.

RättigheterAndra viktiga bestämmelser i MBL rör förhandlingsrätten. En arbetstagar-organisation har rätt till förhandling med arbetsgivaren i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagare i organisationen. Vid viktigare förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren ta initiativ till förhandlingar med den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren slutit kollektivavtal med s k primärförhandling. Förhandlingar ska ske innan beslut fattas i frågan.

Kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation har även rätt till fortlöpande information om verksamheten och riktlinjerna för personalpolitiken. I MBL finns också bestämmelser om kollektivavtalet och dess rättsverkningar. Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen som reglerar villkor på arbetsplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *