Företrädesrätt

On maj 28, 2013 by admin

Återanställning

Företrädesrätt till återanställning kan ses som en förstärkning av anställningsskyddet. Utan reglerna om företrädesrätt skulle arbetsgivare kunna säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist och sedan nyanställa andra arbetstagare.
Både den som varit tillsvidareanställd och den som haft en tidsbegränsad anställning kan ha företrädesrätt till återanställning. Ett krav är att anställningstiden ska ha uppgått till mer än tolv månader under den senaste tvåårs perioden av anställningen. I anställningstiden ingår hela uppsägningstiden. Företrädesrätten gäller fr o m det att arbetsgivaren sagt upp den anställde, eller vid tidsbegränsad anställning meddelat att anställningen inte ska fortsätta. Under hela uppsägningstiden och nio månader från det att anställningen upphört har arbetstagaren företrädesrätt till anställning om man anmält till arbetsgivaren att man är intresserad av detta. Slutligen krävs att det är arbetsgivaren som sagt upp anställningen och att skälet är arbetsbrist.

Huvudregeln är att man bara har återanställningsrätt hos samma arbetsgivare. Om verksamheten har övergått till ny arbetsgivare undre återanställningsperioden gäller dock återanställningsrätten hos den nya arbetsgivaren.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *