Anställningen upphör – genom uppsägning eller avsked

Tidsbegränsade anställningar kan normalt inte brytas i förtid vare sig av arbetsgivaren...

28th maj
uppsägning

Företrädesrätt

Företrädesrätt till återanställning kan ses som en förstärkning av anställningsskyddet. Utan reglerna...

28th maj
Återanställning

Provanställning

Provanställning är i princip en tillsvidareanställning som kan avbrytas under en prövotid....

28th maj
provanställning

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsad anställning är ett samlingsnamn för en rad olika anställningsformer. Det sammanfattande...

28th maj
en tillfällig anställning

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning kallas också fast anställning och ger det starkaste anställningsskyddet. Den gäller...

28th maj
fastanställning

Lagen om medbestämmande – MBL

I medbestämmandelagen (MBL) regleras vad som kallas den kollektiva arbetsrätten. Lagen är...

28th maj
Rättigheter