Diskriminering på grund av sexuell läggning

Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell...

28th maj
pride logo

Diskriminering funktionshindrade

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder...

28th maj
rullstol

Etnisk diskriminering

Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet skyddar såväl anställda...

28th maj
mot rasism