Diskriminering funktionshindrade

On maj 28, 2013 by admin

rullstolLag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder skyddar funktionshindrade mot diskriminering på samma sätt som ovan nämnda lag skyddar mot etnisk diskriminering. Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. En person med funktionshinder har många gånger inte samma förutsättningar att kunna utföra ett arbete. Därför är arbetsgivaren i vissa fall skyldig att vidta stöd och anpassningsåtgärder. Om arbetsgivaren genom skäliga åtgärder kan skapa samma förutsättningar för en funktionshindrad person kan han göra sig skyldig till diskriminering om han anställer en person utan funktionshinder med sämre meriter i övrigt. Då får arbetsgivaren så att säga inte ta hänsyn till funktionshindret.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *