Etnisk diskriminering

On maj 28, 2013 by admin

Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet skyddar såväl anställda som arbetssökande mot diskriminering. Diskriminering kan enkelt beskrivas så att lika fall behandlas olika. Om en person anser sig ha blivit sämre behandlad än han/hon skulle ha blivit behandlad om han/hon haft en annan etnisk tillhörighet kan det vara fråga om etnisk diskriminering.

Ibland kan det vara diskriminering även om det verkar som arbetsgivaren behandlar alla lika. Det kallas indirekt diskriminering. Om en arbetsgivare ställer krav på felfri svenska trots att det inte behövs för tjänsten eller har ett krav på en viss minimilängd utan motivering kan det vara fråga om indirekt diskriminering.

mot rasismHela rekryteringsförfarandet omfattas av denna lag. Att utan saklig motivering inte bli uttagen till intervju pga utländskt namn trots att man har bättre meriter än övriga som kallats är ett exempel på diskriminering under rekryteringsför-farandet. För att skyddas måste man anses som arbetssökande vilket man normalt gör efter att man skickat in ansökningshandlingar angående en viss tjänst.
Lagen skyddar alla etniska tillhörigheter. Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp av personer som har samma ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *