Anställningsavtal – LAS

Det finns inget särskilt formkrav för anställningsavtal. Såväl skriftliga som muntliga avtal gäller och det finns inga särskilda regler om vad ett anställningsavtal måste innehålla. Det är upp till avtalsparterna att bestämma villkoren.
Enligt LAS är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagaren information om en rad uppgifter senast en månad efter anställningens start. Informationen skall vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. Arbetstagarens arbetsuppgifter,
yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tillsvidare eller för begränsad tid eller om det är en provanställning samt
a) vid tillsvidareanställning: de uppsägningstider som gäller
b) vid tidsbegränsad anställning: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra
c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag och arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

7. Villkor för eventuell stationering utomlands.
Dessa punkter ger uttryck för vad som åtminstone ska finnas med i anställnings-avtalet, som upprättas skriftligt och undertecknas innan anställningen påbörjas.

Ytterligare villkor som vi rekommenderar att man diskuterar och tar upp i anställningsavtalet är arbetstidens förläggning och rätt till övertidsersättning.

Vill arbetsgivaren avtala om anställningsvillkor som du är tveksam till så kontakta då din fackförening.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *