Medlemskap i A-kassa

Villkoren för att bli medlem A-kassan varierar beroende på ditt yrkesområde och vilken fackförening du tillhör. I regel behöver du ha betalat in avgiften månadsvis i minst 12 månader.

Vilka är villkoren för ersättning

Anmäld hos arbetsförmedlingen
För att få ersättning från a-kassan måste man stå till arbetsmarknadens förfogande via arbetsförmedlingen. Anmäl dig hos arbetsförmedlingen redan den första arbetslösa dagen. Efter 2-4 dagar får du ett informationspaket från a-kassan som innehåller det du behöver för att göra din ansökan om ersättning. För din ansökan behöver du i första hand intyg på vad du gjort de senaste tolv månaderna före arbetslösheten, till exempel arbetsgivarintyg, studieintyg och/eller datautskrift från försäkringskassan.

Medlemsvillkoret
Medlemsvillkoret, som prövas först, innebär att du ska ha varit medlem i minst 12 månader för att ha rätt till ersättning. För att pröva din rätt till ersättning med grundbeloppet räcker dock att du är eller vill bli medlem i A-kassan-

Arbetsvillkoret
Under en ramtid av 12 månader, enligt huvudregeln, ska du ha förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader och under minst 70 timmar per kalender-månad.

Enligt en alternativ regel måste du ha förvärvs-arbetat i minst 450 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört förvärvsarbete under minst 45 timmar under var och en av dessa månader.
Huvudprincipen innebär att endast s.k. reguljära arbeten ska kvali-ficera till ersättning vid arbetslöshet första gången gäller. Därefter kan andra förhållanden jämställas med arbetad tid.

Studerandevillkoret
A-kassan kan bevilja ersättning enligt grundförsäkringen. Om du inte uppfyller medlems- eller arbetsvillkoret enligt försäkringen för inkomstrelaterad ersättning, måste du ha arbetat eller varit arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar efter minst ettåriga studier för att vara ersättningsberättigad. Arbetet och arbetslöshetsdagarna ska ligga inom en ramtid av 10 månader.

Du kan bara vara medlem i en a-kassa. Generellt sett bör du flytta över ditt medlemskap till den a-kassa som är kopplad till ditt nuvarande yrke och fackförbund. Så länge du fortfarande arbetar inom ditt gamla arbetsområde vid sidan av studierna, kan det dock vara en fördel att vara medlem i din gamla kassa.

När du flyttar över ditt medlemskap måste du skaffa ett övergångsbevis från din gamla. Det är viktigt att ha ett obrutet medlemskap i ar-betslöshetsförsäkringen. Därför måste du sända in ditt över-gångsbevis till oss inom två månader från ditt utträde ur din gamla arbetslöshetskassa. Kassabyte kan göras under studietiden, men som regel inte under pågående arbetslöshet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *