Unionen störst i Sverige

Sveriges största fack är Unionen. Med medlemmar från stora delar av näringslivet är man idag det ledande fackförbundet. Populariteten grundar sig i förmånliga avtal och starkt ledarskap.

Hjälp när du behöver det!

Facket finns där för dig när du behöver dem. Som medlem kan då få hjälp på dina villkor. Inget problem är för litet, påverkar det dig negativt bör du ta det på allvar. Kontakta din fackförening idag!

Behöver du pengar?

Den som är medlem i facket har möjlighet att ansöka om förmånliga medlemslån hos bland annat SEB, SWEDBANK, NORDBANKEN och HANDELSBANKEN.

Försäkrad mot värsta scenariot

Att förlora arbetet är en många gånger plågsam process. Se till att du har din ekonomi tryggad vid värsta tänkbara scenariot - teckna ett trygghetspaket med A-kassa och inkomstförsäkring redan idag.

Avtalsrörelsen

Kollektivavtal är avtal som reglerar löner, arbetsvillkor, pensioner och andra viktiga villkor...

21st Dec
Avtalsrörelsen

Diskriminering på grund av sexuell läggning

Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell...

28th maj
pride logo

Diskriminering funktionshindrade

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder...

28th maj
rullstol

Etnisk diskriminering

Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet skyddar såväl anställda...

28th maj
mot rasism

Anställningen upphör – genom uppsägning eller avsked

Tidsbegränsade anställningar kan normalt inte brytas i förtid vare sig av arbetsgivaren...

28th maj
uppsägning

Företrädesrätt

Företrädesrätt till återanställning kan ses som en förstärkning av anställningsskyddet. Utan reglerna...

28th maj
Återanställning

Provanställning

Provanställning är i princip en tillsvidareanställning som kan avbrytas under en prövotid....

28th maj
provanställning

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsad anställning är ett samlingsnamn för en rad olika anställningsformer. Det sammanfattande...

28th maj
en tillfällig anställning

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning kallas också fast anställning och ger det starkaste anställningsskyddet. Den gäller...

28th maj
fastanställning

Lagen om medbestämmande – MBL

I medbestämmandelagen (MBL) regleras vad som kallas den kollektiva arbetsrätten. Lagen är...

28th maj
Rättigheter