Fakta om fackföreningar - så arbetar facket i Sverige

Medlemskap hos svenska fackföreningar

Unionen störst i Sverige

Sveriges största fack är Unionen. Med medlemmar från stora delar av näringslivet är man idag det ledande fackförbundet. Populariteten grundar sig i förmånliga avtal och starkt ledarskap.

Hjälp när du behöver det!

Facket finns där för dig när du behöver dem. Som medlem kan då få hjälp på dina villkor. Inget problem är för litet, påverkar det dig negativt bör du ta det på allvar. Kontakta din fackförening idag!

Behöver du pengar?

Den som är medlem i facket har möjlighet att ansöka om förmånliga medlemslån hos bland annat SEB, SWEDBANK, NORDBANKEN och HANDELSBANKEN.

Försäkrad mot värsta scenariot

Att förlora arbetet är en många gånger plågsam process. Se till att du har din ekonomi tryggad vid värsta tänkbara scenariot - teckna ett trygghetspaket med A-kassa och inkomstförsäkring redan idag.

Så arbetar facket

Fackföreningar finns till för människor som vill arbeta tillsammans för bättre arbetsplats och arbetsvillkor. Det finns gott om oberoende svensk forskning och analys som visar på hur fackligt anslutna har större möjlighet att påverka förhållandena på sina arbetsplatsar jämfört med icke-anslutna medlemar. Dessutom finns det studier som visar att arbeten som omfattas av kollektivavtal i allmänhet ger löntagaren en högre löner och framförallt mer human villkor än enskilda avtal. Fackföreningar erbjuder arbetstagare en unik möjlighet att kan göra sin röst hörd på arbetsplatsen och samtidigt utöva inflytande vad som händer i samhället. När människor strävar efter ett gemensamt mål, har de betydligt mer makt jämför med om de försöker nå dessa mål var för sig. Flera arbetare som agerar tillsammans har betydligt större chans att få vad de behöver både på jobbet och på fritiden.

Långsiktigt bättre hälsa

facket arbetarFackförbund verkar för att du skall hålla dig frisk. Därför erbjuder man extra förmånliga hälso-och sjukvårdsförsäkringar till sina medlemar. Arbetstagare som omfattas av denna försäkring erbjuds kostnadsfri sjukvård och rehabilitering över hela landet. Arbetare betalar inte något extra för detta och försäkringen omfattar även övriga familjemedlemar. I vissa fall ingår även tandläkarförsäkring och fri tillgång till kiropraktiker och naprapat.

Förmånlig pension

I Sverige har vi ett allmänt pensionssystem som garanterar människor över 65 år en dräglig tillvaro. Pensionspengarna skall räcka till att täcka bostad, mat och övriga livskostnader. Pensionen är ett resultat av förhandlingar mellan arbetsgivare och fackförbunden och omfattas många gånger av kollektivavtal. Det finns även tilläggspensioner som förhandlas individuellt samt privat pensionssparande som kompletterar den allmänna ålderspensionen. I övergångsfasen mellan ett yrkesfört liv och ålderdom, har fackförbund en stor uppgift i att stötta och motivera individen. Unionens Pensionsplanen omfattar förtidspension och invaliditetsförmåner. Pension kontoret använder också en ekonomisk konsult för att hjälpa arbetare att planera för pensionering.

Inkomstförsäkring ger dig mer lön

En inkomstförsäkring ser till att du får ut maximalt belopp av din lön vid arbetslöshet. I regel har du endast möjlighet att få ut 80% av 18700 kr per månad, men en löneförsäkring garanterar mer pengar i lön.